JuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember
JanuarFebruarMartsAprilMajJuni
 • Uge 42

 • Uge 53

 • Skemaperiode 1 (uge 32-41)

  Skemaperiode 1 (uge 32-41)

  Fra onsdag d. 12. august kl. 1000 til og med fredag d. 9. oktober -2015.

  Fag: Dansk, historie, 2. fremmedsprog, matematik, biologi, engelsk, valgfag (psykologi/mediefag), NV.

  Diskussionsbaseret undervisning i nogle af team-timerne.

  I forbindelse med introtur laves en individuel samtale med hver elev. Hvor udgangspkt. er elevens eget forventningsskema (dette gemmes af team-læreren)
  Har både et individuelt fagligt og socialt sigte.

  Op til introturen skal der arbejdes med et forløb der giver mulighed for at klassens studieretninger kan komme i spil i forhold til et relevant tema der knytter sig til stedet. Og der skal laves et egentligt fælles produkt på introturen. (dokumentarfilm og mentalitetshistorie)

  Have fokus på hvordan man læser fagligt.
  At det at læse lektier opleves som noget der virker.
  Have fokus på hvordan man skriver fagligt via små skriveøvelser i klassen. Følge op på dem der har svært ved det.
  Være opmærksom på hvem der evt. jævnligt kommer for sent til timerne om morgen - men også efter pauser.
  og samle op på dem

 • Skemaperiode 2 (uge 43-52)

 • AT1

 • NV

  NV

  Fra august til lige efter efterårsferien skal I igennem et naturvidenskabeligt grundforløb (NV). I denne periode vil I først og fremmest blive introduceret til naturvidenskabens metoder, men I skal også arbejde tværfagligt med et bestemt tema og selv komme frem til måder man kan undersøge problemstillingen på. Det kan eksempelvis være et arbejde mellem kemi og biologi hvor I via feltarbejde og yderligere undersøgelser i laboratoriet, kan undersøge kvalitet af vandmiljøer. Det kan også være et tværfagligt arbejde mellem naturgeografi og fysik, hvor man eksempelvis kan arbejde med drivhuseffekten.
  Forløbet ender ud med en tværfagligt opgave, som skal afleveres inden efterårsferien og som I evalueres i umiddelbart efter efterårsferien.

 • Uge 1

 • Uge 7

 • Uge 12

 • Skemaperiode 3 (uge 2-11)

 • Skemaperiode 4 (uge 13-20)

  Skemaperiode 4 (uge 13-20)

  Skemaperioden starter tirsdag d. 29. marts-2016.

  Undervisningen for 2.hf og 3.g fortsætter frem til og med d. 19. maj. Hele eksamensplanen offentliggøres d. 20. maj 2016.
  Eksamensperioden for 2. hf og 3. g starter starter mandag d. 23. maj 2016.

  Det faste skema for 1. og 2. g. samt 1. hf slutter først 3. juni 2016. Herefter vil der kunne forekomme årsprøver, eksaminer og evt undervisning frem til og med 22. juni 2016. Hold øje med Lectio.

  Fag: Dansk, idræt, 2. fremmedsprog, matematik, biologi, engelsk, samfundsfag, valgfag (psykologi/mediefag).

  Med udgangspunkt AT-mat-samf-projektet om retspolitik/retssystemet udvikler klassen en undervisningstemadag (halv dag) til 6., 7. og 8. klasse hos Albertslund Lilleskole.

 • Eksamensperiode (uge 20-25)

 • AT2